Fotografie: Mijke Bos

Training

Lijkt jouw team of groep op het oog ideaal, maar wil de samenwerking maar niet van de grond komen? Communiceren teamleden over elkaar in plaats van met elkaar? Worden er veel plannen gemaakt, maar laat de uitvoering op zich wachten? Dan kan ik goed helpen om daar verandering in te krijgen.

Zowel voor trainingen als voor coaching maak ik gebruik van instrumenten die bijdragen aan het verbeteren van vooral de communicatie in teams, tussen teams en tussen individuen. De voorkeursstijl van gedrag kan daarbij als basis worden gebruikt. Daarvoor zet ik vaak het Q4 Profiles Gedragstijlprofiel in. Dit geeft mooi inzicht in welk gedrag het meest wordt ingezet per individu en op teamniveau in de werkomgeving.

Door inzicht in het eigen gedrag en dat van anderen, ontstaat er meer bewustwording en veelal ook meer begrip onderling. En dat vormt weer een mooie basis om op een gemakkelijkere manier met elkaar te communiceren en samen te werken. Het is ook mogelijk om een Teamgrid te maken vanuit de DISC gedragstijlprofielen, zodat zichtbaar wordt waar de kracht van het team zit. Eerst weten hoe het werkt voor het individu, dan naar het samen.


Wat dieper kijken dan aan de oppervlakte

Als teams of groepen wat meer gedoe hebben en er symptomen zijn, zoals afschuiven, cynisme, personeelsverloop, roddelen, bemoeizucht, het wil maar niet lukken die ene leidinggevende plek voor langere tijd in te vullen, er worden wel plannen gemaakt maar de uitvoering blijft op zich wachten, enz. Herkenbaar? Dan kan het goed zijn dat het verdiepende programma Plaatsmaken een passende keuze is. Dit bied ik samen met Erna Velthof van Stuurkracht aan, omdat twee paar ogen meer zien dan één.

Plaatsmaken gaat om het vinden van jouw plek (binnen de groep). We maken hierbij gebruik van opstellingen . Daardoor wordt de ' onderstroom ' zichtbaar. En beelden zijn zoveel sterker dan woorden.

Gezamenlijk hebben wij Stakracht opgericht. Binnen deze organisatie bieden we programma's aan die kijken naar die vraagstukken die soms al jaren in organisaties zitten, waar maar geen grip op komt. Het onbewuste kunnen we door die zichtbaarheid boven water halen, waardoor een oplossing vaak voorhanden ligt. Met als resultaat dat er weer sturing, stroming, ontwikkeling , resultaat, slagkracht en bovenal stakracht komt. Neem ook daar gerust een kijkje: www.stakracht.nu

Soms leidt een training en of opstelling binnen de organisatie tot persoonlijke en diepgaande inzichten. Aanvullend kunnen we dan door de individuele coachingsgesprekken met medewerkers ervoor zorgen dat ze (weer) met blijvende en volle energie in de meest passende context werken. Binnen maar soms ook buiten de organisatie.

Alle middelen en programma's die worden aangeboden door STAKADO zijn prachtige HR instrumenten om duurzame inzetbaarheid invulling te helpen geven. Is je interesse gewekt? We kijken uit naar jouw mail of telefoontje .